Bart Swings

Bart Swings, ambassadeur van de Groep Automotive.De keuze voor Bart als ambassadeur ligt voor de hand, Bart is een man van de streek. Bovendien vinden wij het belangrijk om mensen met het talent van Bart te ondersteunen zodat ze zich optimaal kunnen toeleggen op hun sport en studies. Wij zijn er van overtuigd dat Bart en de Groep Automotive onze nieuwe slogan #SamenVerwachtingenOvertreffen zullen waarmaken voor zo veel mogelijk mensen. Op deze pagina kan u allerhande info vinden over Bart Swings en over de activiteiten die we samen met Bart hebben. We wensen jullie hiermee alvast veel plezier. Wil je Bart Swings volgen op facebook dan kan dat hier: https://www.facebook.com/bswings/?fref=ts