UW BEOORDELING ONZE DRIJFSVEER.

UW BEOORDELING ONZE DRIJFSVEER.

De verschillende merken voeren regelmatig enquêtes uit bij onze klanten om na te gaan wat u, als klant, vindt van de werking van ons bedrijf. Dit gebeurt voor zowel de afdeling verkoop als voor de afdeling naverkoop.

Wij hechten veel belang aan de mening van onze klanten. Wij staan steeds open voor opbouwende kritiek. Het helpt ons om, indien mogelijk, onze manier van werken aan te passen om u nog beter te dienen.

Uiteraard zijn onze werknemers ook blij met een deugddoend schouderklopje.

De resultaten van de enquêtes:

Zoals reeds aangehaald is de mening van onze klanten belangrijk.

Wij wensen dan ook de resultaten van de belangrijkste vragen met u te delen. 

Hieronder vindt u de resultaten op jaarbasis. Deze resultaten worden maandelijks geüpdatet. De scores worden teruggegeven op een waardeschaal van 1 tot 10. Waarbij 1 de laagste score betekent of in Ja/nee vragen nee betekent. 

10 is dan uiteraard de beste score en voor de Ja/nee betekent dit: Ja. 

Verkoop

  • Uw algemene tevredenheid: 9,46/10
  • Zou u ons aanbevelen als verkooppunt: 9,49/10

Naverkoop

  • Uw algemene tevredenheid: 9,23/10
  • Zou u ons aanbevelen als service- en herstelpunt: 9,31/10
  • Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de uitgevoerde werken: 9,51/10
  • Hoe tevreden bent u over de kosten voor de uitgevoerde werken: 9,38/10

Wij bedanken al onze klanten voor hun deelname aan de enquêtes en voor hun vertrouwen in ons bedrijf.